savijacica lima apipong limarska masina
savijacica lima apipong limarska masina
masina za savijanje lima
masina za savijanje lima
savijacica lima apipong limarska masina
3/5

KMSSL-Hydraulic

COMBINED SECTIONAL CUTTING AND BENDING MACHINE FOR SHEET METAL

 • Ultra fast
 • Medium production 
 • Hydraulic tighting and bending
 • Electric cutting device
 • Designed for fast work with tasters & angle device
 • Security sytem by e-stop & cable
 • Footswitch for 2 operators
serbia-flag-3d-round-icon-256

HIDRAULIČNI APIPONG – SAVIJAČICA LIMA

KOMBINOVANA  SEGMENTNA MAŠINA ZA AUTOMATSKO SEČENJE I SAVIJANJE LIMA

 • Ultra brza
 • Medijum to high produkcija
 • Hidraulično stezanje i savijanje
 • Električne makaze
 • Dizajnirana za brzi rad pomoću tastera i uglomera
 • Multi sigurnosni sistem
 • Papučice za 2 operatera